Vyhodnocení soutěže a výstava na Krajském úradě v Ostravě

Studentská soutěž a výstava v Ostravě

Městský výbor ČSBS Ostrava, za finančního přispění Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a pod osobní záštitou hejtmana kraje pana Miroslava Nováka, připravil již 4. ročník studentské znalostní soutěže pro studenty středních škol v Moravskoslezském kraji zaměřený na zvlášť ožehavá témata současné společnosti, jimiž jsou „Xenofobie, rasizmus, neonacizmus“. Soutěž byla vyhlášena dne 6. 12. 2013 na Černé louce při příležitosti pořádání výstavy „Učeň, středoškolák, vysokoškolák“. V areálu výstaviště instaloval Městský výbor společně se Střední průmyslovou školou Vítkovice rovněž putovní výstavu „Mnichov – okupace – osvobození“, která již tradičně doprovází obdobné akce a která i tentokrát měla – díky vysoké návštěvnosti – značný ohlas. Svědčí o tom stovky podpisů a zápisy v Kronice výstavy.

Do soutěže se přihlásilo třináct škol v rámci kraje, kterým bylo zasláno patnáct otázek prvního kola. Toto kolo hodnotili pedagogové na jednotlivých školách a ti pak také vybrali dva nejlepší studenty do druhého kola. Ve druhém kole studenti obdrželi tři tématické okruhy, přičemž všichni měli za úkol vypracovat formou eseje společné téma „Neonacizmus“ a ze zbývajících dvou si mohli vybrat buď téma „Xenofobie“, nebo „Rasizmus“. Z 26 studentů zpracovalo písemné práce jen 18 studentů.

Tříčlenná porota, složená z členů MěV ČSBS s příslušnou odborností, pak hodnotila nejen věcnou správnost zpracovaných témat, přístup k dané problematice, vlastní pohled, příp. i osobní zkušenost, či možnost řešení, ale také formu zpracování, znalost českého jazyka, způsob vyjádřování, apod. Nebylo jednoduché sestavit pořadí, proto porota rozdělila práce podle kvality do tří skupin. V první skupině bylo pět nejlepších prací, ve druhé skupině rovněž pět a ve třetí skupině zbývajících osm prací.

Vyhodnocení prací a předání hodnotných věcných cen se uskutečnilo dne 7. dubna 2014
na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje za přítomnosti vedoucího kanceláře hejtmana PaedDr. Vlastislava Kuchaře, jehož působivý proslov ke studentům zanechal jistě v každém z nich spoustu otazníků k přemýšlení.

A co říct závěrem? Je jistě potěšitelné, že mladá generace nechápe pojmy xenofobie, rasizmus, neonacizmus jako prázdná slova, ale dovede si uvědomit, jaké nebezpečí hrozí, když budeme netečně přihlížet ke snahám jednotlivců či skupin o popularizaci různých forem neonacizmu. Vždyť i zdánlivě hesla na počátku 30. let v Německu vedla nakonec až k plynovým komorám. Musíme mít stále na paměti ty milióny obětí. Historie se již nesmí opakovat.

příspěvek napsala a foto dodala ses.Jaromíra Michálková

DSC_0004DSC_0005DSC_0014DSC_0015

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *