Spor o Těšínsko

Dne 4. 2. jsme v Centru PANT uspořádali první z řady letošních besed téma sporu o Těšínsko. O událostech, které na dlouhá desetiletí poškodily česko-polské vztahy, debatovali historici z obou stran současné hranice – Tomáš Rusek a Daniel Korbel. Ti nastínili složitou národnostní situaci v regionu před rokem 1918, kulturní a politický zápas jednotlivých etnik, […]

Koncert k 77.výročí Stalingradské bitvy a 76.výročí prolomení blokády Leningradu

Koncert uspořádaly MěR Českoruské společnosti v Ostravě a Ostravský Ruský Dum v Ostravě dne 01.02.2020.Koncertu se zúčastnili i atašé Generálního konzulátu Ruska v Brně pan A. I. Indyčenko a Honorální konzul Ruska v Ostravě Ing.Aleš Zedník. V první části kulturního programu vystoupili operní pěvec Sergej Zubkevič, Mgr. Igor Jelínek z Ostravské univerzity mladá akordeonistka Hana […]

Archív města Ostravy vydal Kalendárium 2019

Ředitelka Archivu města Ostravy Hana Šústková spolu s primátorem města Ostravy v úterý 28. ledna slavnostně pokřtili další, v pořadí od roku 1997 již dvacáté druhé Kalendárium 2019. Slavnostního křtu se zúčastnil autor kalendária, kronikář města Ostravy Martin Juřica. Kalendárium 2019 je, podle Martina Juřici, nejrozsáhlejší za poslední období. Čtenáři v něm najdou na 131 […]

Pietní akt ve Slezské Ostravě

Tomáš Garrigue Masaryk řekl, že Československá republika by nevznikla bez československých legií. Při jednáních o uznání československého státu se Československá národní rada v Paříži mohla opírat o rozhodná vojenská vystoupení českých a slovenských legionářů. Po boku dohodových armád jich bojovalo více než 109 tisíc. Téměř 5 tisíc jich padlo nebo zemřelo na následky zranění a […]

Návrat čs.legiomářu do vlasti

Letošní rok je rokem stého výročí návratu čs. legionářů do vlasti. V čítárně a kavárně Avion v Českém Těšíně byla Klubem Muzea Těšínska ve spolupráci s Městskou knihovnou Český Těšín  se  ve čtvrtek 23. ledna uskutečnila  přednáška s besedou, kterou k tomuto tématu. Bratr Petr Majer posluchačům přiblížil situaci především na Dálném východě, kdy bylo potřeba, po skončení 1. světové […]