75. výročí Životické tragédie

Obec Životice náleží mezi menší obce Těšínské Slezska co se týče rozlohy a počtu obyvatel. Rozkládá se v Těšínské pahorkatině . První zmínka o obci pochází z roku 1533. V roce 1949 se započalo s výstavbou sídlišť a od roku 1960 byly Životice včleněny do nově vznikajícího Havířova co by městská část. Ani po sedmdesáti […]

77.výročí umučení Jožky Jaburkové

Jožka Jabůrková chtěla jistoty, nikoli milodary „Nechceme milodary pro naše děti, chceme práci pro jejich rodiče.“ Tak zní jeden z citátů neprávem opomíjené komunistické političky, levicové novinářky a spisovatelky Jožky Jabůrkové, kterou před sedmdesáti sedmi lety umučili nacisté. Ve středu tomu bylo sedmdesát sedm let, kdy vyhasl život Jožky Jabůrkové, bylo jí šestačtyřicet let. Její […]

Po stopách našich předků.

Československá obec legionářská ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR zorganizovaly vzpomínkou pouť u příležitosti 100. výročí smrti M. R. Štefánika. Navštívili jsme místa spojená s působením československých dobrovolníků za první světové války. První zastavení našeho putování byl Památník francouzských partyzánů. Nachází í se u obce Strečno na vyvýšenině zvaná Zvonica v Žilinské kotlině v údolí […]

Terezínská tryzna 2019

Součástí nacistických plánů na nové uspořádání Evropy bylo tzv. konečné řešení židovské otázky. Také na území tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava byli občané židovského původu pronásledováni a od listopadu 1941 postupně deportování do města Terezín, kde nacisté pro zřídili tzv. ghetto- koncentrační tábor pro Židy. Zde měli být soustředěni do doby, než budou místa vyhlazování […]

74 zastavení jara v Malé Fatře na Slovensku

Malá Fatra je pohoří na severu Slovenska v Žilinském kraji a malou částí v Trenčianském kraji. Je součástí krajinného celku Fatransko- tatranská oblast, který je součástí Vnitřních Západních Karpat. Po Vysokých , Nízkých Tatrách a Oravských Beskydech je čtvrtým nejvyšším pohořím Slovenska s bohatou a poměrně zachovalou přírodou. Nejnavštěvovanějšími vrcholy Malé Fatry jsou Velký a […]