Vzpomínkový pochod Javorníky 2020

V letošním roce jsme si připomenuli 76. výročí Slovenského národního povstání. Oblastní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu gen. Mikuláše Končického Ostrava připravil ve dnech 10. – 13. 9. 2020 již 7. ročník vzpomínkového pochodu  přes Javorníky, který se konal na počest odchodu 22 členné skupiny protektorátní policie z Moravské Ostravy, vedené por. Karlem Holasem. […]

Oslavy SNP na Slovensku

 Obnovený památník Slovenského národního povstání (SNP) v Kuneradě odhalili v sobotu u příležitosti oslav 76. výročí SNP. Památku padlých hrdinů protifašistického odboje uctil i ministr obrany Jaroslav Naď.  Zdůraznil, že svoboda Slováků byla vykoupena velmi draho – utrpením a životy lidí. „Za odvahu postavit se za právo a svobodu vlasti a národa i pod hrozbou […]

Ivančena Kamanné svědectví hrdinství a odvahy

Ivančena je kamenná mohyla v Beskydech mezi Malchorem a Kykulkou pod vrcholem Lysé hory. Byla postavena na památku skautů, kteří byli popraveni za účast v protinacistické odbojové skupině Odboj slezských junáků. Historie mohyly na Ivančeně se začala psát 6. října 1946, kdy členové 30. oddílu Junáka z Moravské Ostravy (po sloučení se spřáteleným dívčím oddílem funguje dodnes pod názvem TOM 4312 Třicítka a Dvojka), vedení […]

Br.Věroslav Dušek

Ve středu 29. července zemřel ve věku úctyhodných 98 let člen OV ČSBS gen. Mikuláše Končického Ostrava, čestný občan města Ostravy, politický vězeň, lékař, sokol tělem i duší, bratr Věroslav Dušek, Čestný předseda OV ČSBS.  Narodil se 29. května 1922 v Porubě u Orlové do rodiny důlního inženýra. Jeho otec Josef Dušek společně s Janem Čapkem zakládali […]

Smutná zpráva

Vážené sestry a bratři, ve středu 29.července 2020 nás navždy opustil bratr MuDr. Věroslav Dušek ve věku 98 let.Za okupace byl vězňen v KT Dachau. Byl dlouholetým členem ČSBS Ostrava a taktéž ČsOL Jednota Ostrava1. Poslední rozloučení se koná 5.srpna 2020 v 15 hodin v evangelickém Kristově kostele v Moravské Ostravě. Čest jeho památce.