84.výročí Obsazení Ostravy

… Praha  mlčela ,ani českoslovenští četníci v ulicích Ostravy nedokázali  vysvětlit  co dělají ve městě německá vojska. Věděli jsme, že u hranic se hromadila německá vojska, ale nepřipouštěli jsme si, že pojedou k nám. Důstojnici v čele kolony neustále kontrolují čas na zápěstí. Měli velké letecké hodinky a s německou důkladností postupovali  podle přesného časového plánu. Kolona […]

Pietní akt k 105.výročí bitvy u Bachmače, 80.výročí bitvy u Sokolova

8. březen si většina z nás spojuje s Mezinárodním dnem žen. Tento den je však významný pro naši republiku hned dvěma památnými výročími, která si členové OV ČSBS gen. Mikuláše Končického Ostrava každoročně připomínají. Nejinak tomu bylo i letos, kdy jsme se sešli u Zborovského památníku a položili kytice k pamětní desce, připomínající bitvu u Bachmače v roce […]

173.výročí narození T. G. Masaryka

Tomáš Garrigue Masaryk se zásadní měrou zasloužil o budování Československa a stal se jeho prvním prezidentem. Filosof, filolog, vysokoškolský profesor, publicista a politik se ve své době těšil velké oblibě a autoritě. Dodnes platí za vzor hlavy státu a významného myslitele. Masaryk je největším politickým fenoménem novodobé české historie. Na prvního československého prezidenta, který je považován za vzor pracovitého, zásadového […]

Ruský legionář Emil Podmol

  Členové ČSBS gen. Mikuláše Končického Ostrava společně se starostou Moravské Ostravy a Přívoz Petrem Veselkou, a náměstkem hejtnama p.Unuckou se sešli 15. 2. 2023 u pamětní desky ppr. Emila Podmola v Ostravě-Přívoze, aby si připomenuli 131. výročí narození přívozkého rodáka a ruského legionáře, padlého v bitvě u Zborova. Jak žil Emil Podmol? Narodil se 14. 2. […]

Orlová

Sotva se zrodila Československá republika, dostala se do války. Před sto třemi lety se dostala do sporu s Polskem o Těšínsko a střet, který vešel do historie jako Sedmidenní válka, ukončil až nátlak Francie a Velké Británie, když československé jednotky chtěly postupovat dále do vnitrozemí Polska. Desítky československých a polských životů byly zmařeny. Oficiální zdroje […]