Terezínští hrobaři

Vážené sestry, bratři , vlastenci. Česká televize dne 09.června 2020 na programu ČT 2 uvede dokument Terezínští hrobaři . Tento filmový projekt seznamuje diváky s dosud málo známou skutečností, která spojuje dvě symbolická místa našich dějin – Terezín a Lidice, a to prostřednictvím ojedinělého příběhu, jehož hrdiny se stali náhodně vybraní terezínští vězni, kteří byli […]

Místa ticha

Vážené sestry, bratři, vlastenci. Dnes večer na ČT 2 bude odvysílán dokument Místa ticha. Nacistická brutalita proměnila živé české vesnice v místa trvalé bolesti. Ležáky. Český Malín. Leskovec. Prlov. Vařákovy Paseky. Leskovice. Tyhle a mnohá další místa potkal během 2. světové války stejný osud jako Lidice. Pamětníci tady dodnes líčí nepochopitelnou krutost, zabíjení a sžírající […]

170.výročí narození T.G.Masaryka

První prezident československé republiky T. G. Masaryk Jeho osobnost se naprosto vymykala a odlišovala názory i vztahem ke studentům, udivoval konzervativní prostředí svými přednáškami k různým, dosud tabuizovaným tématům (sociální problémy. Nejinak tomu bylo i v případě jeho manželky, plně emancipované Američanky. Přes tuto rozdílnost a některé rozpory byl však od počátku českou společností přijímán a respektován. Roku 1897 je jmenován profesorem Karlovy […]

102.výročí bitvy u Bachmače a 77.výročí bitvy u Sokolova

U příležitosti 102. výročí bitvy u Bachmače, bychom neměli opomíjet naše legionáře, kteří se o jeho zrození vrchovatou měrou zasloužili. Kromě Zborova patřila k jejich nejvýznamnějším vystoupením bitva u ukrajinského města Bachmače, svedená ve dnech 8. až 13. března 1918 částmi 6. pluku Hanáckého, 7. pluku Tatranského a 4. pluku Prokopa Holého s německou 224. […]

Spor o Těšínsko

Dne 4. 2. jsme v Centru PANT uspořádali první z řady letošních besed téma sporu o Těšínsko. O událostech, které na dlouhá desetiletí poškodily česko-polské vztahy, debatovali historici z obou stran současné hranice – Tomáš Rusek a Daniel Korbel. Ti nastínili složitou národnostní situaci v regionu před rokem 1918, kulturní a politický zápas jednotlivých etnik, […]