Beseda v Ostravském muzeu

Ve spolupráci s Československou obcí legionářskou a Českým svazem bojovníků za svobodu uskutečnila MěR KČP Ostrava další ze série tematických besed. Beseda na téma „Holocaust“ se uskutečnila dne 17. dubna 2014 v prostorách Ostravského muzea.
Přednášející ing. Michal Salomonovič, jako přímý účastník událostí, popsal osudy sebe a své rodiny v dobách druhé světové války. Demonstroval na tomto příkladu osudy řady židovských rodin z tehdejšího Československa.
Narodil se v roce 1933 v Ostravě a v říjnu 1941, byl i se svými rodiči a bratrem transportován do ghetta Litzmannstadt (Lodž) v Polsku, velkého pracovního tábora. Zde se vy-učil zámečníkem, dále prošel karanténou v KT Osvětim a byl odvezen do Stutthofu, kde byl zavražděn jeho otec.
„Německý důstojník nám řekl, že pro ty, kteří se necítí dobře a nemohou pracovat, mají připraveny vitamíny a aspirin. Můj otec se přihlásil s tím, že mi slíbené vitamíny přinese. Kdo se pak přihlásil, dostal injekci do srdce.“
Zbytek rodiny byl dále přesunut do továrny v Drážďanech, kde otročili ve zbrojním průmyslu a zažili bombardování. Po něm byli zařazeni do pochodu smrti, z něhož se jim v západních Čechách podařilo utéct a zachránit se. Ačkoliv začal chodit do 1. třídy až po válce ve svých 12 letech, vystudoval vysokou školu.
Poutavé vyprávění bylo dozajista přínosné pro všechny zúčastněné.
Po hlavním vystoupení následovala diskuse, kde mimo jiné krátce vystoupil i další z pamětníků holocaustu pan Luděk Eliáš. Na závěr předal místopředseda MěV ČSBS Ostrava br. Jiří Francírek a tajemnice MěV ČSBS Ostrava ses. Ing. Jaromíra Michálková předsedovi MěV KČP př. Janu Garovi členský průkaz ČSBS.
TEXT NAPSAL JAN GARA
Foto br.Francírek

MuzeumMuzeumMuzeum

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *