Vzpomínkový pochod Javorníky 2020

V letošním roce jsme si připomenuli 76. výročí Slovenského národního povstání.

Oblastní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu gen. Mikuláše Končického Ostrava připravil ve dnech 10. – 13. 9. 2020 již 7. ročník vzpomínkového pochodu  přes Javorníky, který se konal na počest odchodu 22 členné skupiny protektorátní policie z Moravské Ostravy, vedené por. Karlem Holasem. Byla to největší česká organizovaná skupina a její příchod na povstalecké území, zapojení se do bojů a smrt sedmi členů této skupiny vzbuzují dodnes obdiv i úctu.


Přechod z Nového Hrozenkova do Horné Marikové se uskutečnil v nočních hodinách 12. září 1944, uniformovaní policisté a jejich civilní průvodci pokračovali přes Štiavnik k Váhu a po jeho překročení až na povstalecké území. V bojích zahynulo šest policistů a jeden průvodce.

Základními tezemi Vzpomínkového pochodu Javorníky 2020 jsou:
– uctění účasti uniformovaných protektorátních policistů ve SNP,
– poděkování občanům Horné Marikové a Štiavniku za nezištnou pomoc,
– připomínání si česko-slovenskou vzájemnost a společné dějiny,
– posilování současné i budoucí spolupráce Čechů a Slováků.

V rámci přechodu proběhly pietní akce u památníku v Novém Hrozenkově, kde položil věnec i velvyslanec České republiky na Slovensku pan Tomáš Tuhý. Průvod dále pokračoval do obce Horná Mariková, odtamtud do Štiavniku a poté do Kuneradu.

Ve vesnici Vrchteplá navštívili účastníci pochodu místní Muzeum SNP a před jeho budovou poté instalovali vlastní putovní výstavu „Mnichov – okupace – osvobození“.

U všech památníků účastníci uctili hrdinství a odvahu ostravských policistů položením kytic a předali přítomným starostům pozornosti z městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, propagující naše město.

Duchovním otcem tohoto pochodu je náš člen br. Karel Sýkora, který nás k této myšlence přivedl, uvedl pochod v život, za což mu patří náš dík.

Velké poděkování patří rovněž Moravskoslezskému kraji, statutárnímu  městu Ostrava a zástupcům Policie ČR Zlínského a Moravskoslezského kraje za jejich morální i finanční podporu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *