Čestné občanství města Ostravy

Na posledním prosincovém zasedání zastupitelstva města Ostravy udělili městští zastupitelé dvě čestná občanství a čtyři Ceny města Ostravy lidem, kteří svůj život spojili s Ostravou a svými schopnostmi, vědomostmi, pracovitostí a obětavostí dali městu a jeho občanům něco navíc.

Velice nás těší a jsme právem hrdi na to, že obě Čestná občanství města Ostravy byla udělena dvěma dlouholetým členům našeho OV ČSBS gen. Mikuláše Končického Ostrava, a to bratru MUDr. Věroslavu Duškovi a bratru Luďku Eliášovi, kteří i přes svůj vysoký věk a zdravotní stav patří stále k pilířům našeho svazu. Jsou příkladem nezdolnosti a životní síly, kterou nedokázaly zlomit ani hrůzy nacistických koncentračních táborů.

 

Bratr Věroslav Dušek, lékař-chirurg se narodil v roce 1922. Od útlého dětství byl zapáleným sokolem. A za svou aktivní účast v sokolském odboji byl za okupace zatčen, vězněn nejprve v koncentračním táboře Dachau a poté i v dalších táborech smrti. V období tzv. Pražského jara byl předsedou novojičínského klubu Společnosti pro lidská práva. Po roce 1989 byl jedním ze zakladatelů obnovené Sokolské župy moravskoslezské a stal se jejím prvním starostou. Od loňského roku je jejím čestným členem. V ČSBS působil několik let jako předseda tehdejšího MěV Ostrava a za svou činnost obdržel titul Čestný předseda. Absolvoval řadu besed s mládeží nejen u nás, ale i na školách v Německu.

 

Bratr Luděk Eliáš, herec, moderátor a publicista, se narodil v roce 1923. Pro svůj židovský původ byl deportován do Terezína a ve zdech  terezínského ghetta se poprvé dostal k divadlu, jež se stalo pak po dlouhá léta jeho osudem. Přežil vyhlazovací tábor Auschwitz-Birkenau i další a také pochod smrti. Od roku 1956 působil v ostravském Divadle Petra Bezruče nejprve jako herec a později jako jeho ředitel. Uplatnil se také v ostravské televizi a rozhlase. V roce 1968 se podílel na svobodném vysílání z improvizovaného studia ČT v Ostravě. V ČSBS byl několik volebních období členem OV ČSBS gen. Mikuláše Končického Ostrava a rovněž členem výboru ZO Ostrava-Poruba. Patří rovněž k nejžádanějším lektorům našeho OV pro střední školy a podílel se na přípravě a realizaci mnoha soutěží pro středoškoláky na téma našich novodobých dějin, ale i seminářů pro pedagogy středních škol.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *