Návrat čs.legiomářu do vlasti

Letošní rok je rokem stého výročí návratu čs. legionářů do vlasti. V čítárně a kavárně Avion v Českém Těšíně byla Klubem Muzea Těšínska ve spolupráci s Městskou knihovnou Český Těšín  se  ve čtvrtek 23. ledna uskutečnila  přednáška s besedou, kterou k tomuto tématu. Bratr Petr Majer posluchačům přiblížil situaci především na Dálném východě, kdy bylo potřeba, po skončení 1. světové války čs. legionáře dopravit do vlasti, což nebylo jednoduché. Jen z Ruska jich bylo potřeba přepravit v letech 1919 – 1920 lodními transporty přes 70 000. První transport odplul z Vladivostoku 15. ledna 1919, a poslední až 2. září 1920. Směr plavby byl dvojí: buď okolo čínských, indických a arabsko-egyptských břehů  přes Suezský průplav  a Středozemní moře do italského Terstu, tato trasa byla nejkratší, zhruba se plavili 2 měsíce nebo, podstatně delší trasou okolo Japonska, přes Tichý oceán a dále Panamským průplavem a přes Atlantik do Evropy, nebo železnicí z Vancouveru a přes celou Kanadu k Atlantiku případně ze San Franciska přes Spojené státy k Atlantskému oceánu. Poté následoval transport do některého z přístavů ve Francii, Itálii nebo Německu. Lodě byly na počátku používány nákladní, které neposkytovaly příliš mnoho pohodlí, později se jednalo již o civilní lodě. Pod novou československou vlajkou plula pouze loď Legie. Evakuace z Ruska trvala 1 rok a 8 měsíců, to znamená, že mnozí legionáři se domů vrátili po více než šesti letech. Pokud šlo o  Francii, zde bylo zhruba 10 000 a v Itálii 20 000 čs. legionářů a jejich návrat byl zahájen ihned po skončení 1. sv. války.

Z hostů přijal pozvání do Avionu br. Václav Šajch z Třince, vnuk ruského legionáře rtm. Josefa Maňase, posluchači měli příležitost vidět dvě dobové uniformy, v italské byl ustrojen br. Viliam Kalinčík a v ruské br. Jiří Francírek. Pokud jde o Těšínsko, v roce 2018 vydalo Muzeum Těšínska knihu, kde jsou poprvé zveřejněni čs. legionáři, kteří se narodili v tehdejším Těšínském knížectví a jejich počet je opravdu velký –  843!  O strastiplném návratu do vlasti některých z nich hovořil br. Petr Majer, například o vojínu Karlu Urbánkovi z Rychvaldu, italském legionáři Václavu Tvrzníku z Jablunkova  nebo o desátníku Františku Muroňovi z Raškovic. V následné besedě vystoupil mj. ředitel Muzea Těšínska br. PaedDr. Zbyšek Ondřeka, který přítomným přiblížil situaci na Těšínsku po 1. sv. válce a přítomné pozval na pietní vzpomínku v neděli 26. ledna do Orlové, k Památníku padlých čs. legionářů v tzv. Sedmidenní válce.

Br. Teodor Hybler

JednotaČsOl Frýdek- Místek


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *