Malá připomínka velikého činu

   V tomto roce si připomínáme 74. výročí Slovenského národního povstání. Výročí mimořádné vojenskostrategické, politické a lidské události. K těm, kteří se k oslavám připojují patří i OV ČSBS gen.Mikuláše Končického  Ostrava. Již po čtvrté jsme zorganizovali vzpomínkový turistický pochod po hřebenu hraničních Javorníků uctili mimořádný počin uniformovaných protektorátních policistů, kteří se rozhodli odejít bojovat na Slovensko a SNP pomáhat.

   Protektorátní policie, její příslušníci, jejich služba, konání, někdy zrada, mnohdy bezpříkladné hrdinství a do toho přepestrá škála názorů na jejich práci, činy nebo význam. Tak to bylo a tak to bývá.

   Život v Protektorátu od března 1939 se prakticky stal prubířským kamenem pro každého občana. Zajisté ne všichni se chtěli okamžitě zapojit do odboje. Politika a osobnostní hlediska se obnažovala. Okupace třídila charaktery. Na jedné straně statečnost, obětavost a odvaha spojené s konspirací. Protipólem byla malost, nedůvěra, vyčkávání až po udavačství a kolaboraci. Tyto „strany jedné mince“ se nacházely i mezi protektorátními policisty. To jsou fakta. Ale je našim štěstím, že uctíme postoje a činy příslušníků právě těch protektorátních policistů, kteří sloužili v r. 1944 v Ostravě. Soustředíme se na tento „jeden příběh“. Představuje neobyčejné hrdinství a my ho pochodem skromně připomínáme.

A co nás vedlo k tomu, abychom si ty události a lidi z let 1944 a 1945 připomněli turistickým pochodem?

– Připomínáme si odvahu a činy policistů z Moravské Ostravy, kteří v roce 1944/45 bojovali ve SNP.

Akci podpořil také OV ČSBS Vsetín zastoupeným br. Mikulčákem, který společně s námi uctil památku padlých v bojích na Valašsku. Na slovenské straně nás podpořili členové SZPB Žilina ,SZPB Kysuce.

Poděkování patří starostům obcí Horná Mariková, Štiavník, ale i Makov, kde jsme přechod Javorníků ukončili při památníku u Tabulí. Dostalo se nám přátelského přijetí a taktéž jsme společně uctili památku padlých u pomníků.

Poděkování patří všem, kteří se tohoto pochodu účastnili a již se začíná připravovat další ročník bude to ve znamení 75. výročí SNP.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *