Br.Věroslav Dušek

Ve středu 29. července zemřel ve věku úctyhodných 98 let člen OV ČSBS gen. Mikuláše Končického Ostrava, čestný občan města Ostravy, politický vězeň, lékař, sokol tělem i duší, bratr Věroslav Dušek, Čestný předseda OV ČSBS. 

Narodil se 29. května 1922 v Porubě u Orlové do rodiny důlního inženýra. Jeho otec Josef Dušek společně s Janem Čapkem zakládali sokolskou župu a s touto souvislostí byl v roce 1914 rakouskými úřady zatčen a šest a půl roku strávil ve vězení. Proto není divu, že Věroslav již od svých čtyř let cvičil v Sokole. V mládí se věnoval závodně gymnastice, cvičil na nářadí a patřil mezi tři dorostence, kteří byli vybrání k výcviku u oddílu mužů.

V pondělí 10. října 1938 obsadili Těšínsko nacisté, téměř celá rodina musela do 24 hodin odejít z obsazeného území. Byl rozhodnut věnovat se profesionálně branné moci, chtěl k armádě. V Sokole ho měl pod patronací br. Rund, který ho na podzim roku 1939 pověřil prvními úkoly pro odboj distribucí letáků. Také se připravoval na odchod do Francie, naplánoval si to na podzim roku 1940. Jeho cílem bylo odejít do francouzské zahraniční armády a bojovat proti Hitlerovi: „ To jsem věděl, že oktávu již nedokončím, poněvadž jsem měl odejít přes Beskydy na Slovensko do Turzovky a odtamtud na francouzský konzulát do Bratislavy, kde jsem měl obdržet cestovní pas.“

Během prázdnin mapoval situaci v pohraničí, kudy bude odcházet, loučil se s nejbližší rodinou denně cvičil a běhal. Situaci komplikovaly události v Evropě, plán se postupně přesunul na druhou polovinu listopadu. Ve čtvrtek 26. září 1940 odešel naposledy do školy. Během vyučování je zatčen. Důvodem jeho zatčení byl dopis, který napsal československému velvyslanci ve Francii Štefanu Osuckému v červenci 1939. Tomu předcházela korespondence s generálem Fochem.

 Br. Dušek byl odvezen do budovy ostravského gestapa, kde absolvoval vstupní výslech a procedury spojené se zatčením. Do prosince 1940 je vězněn v Ostravě a pak následuje převoz do Brna, kde dochází ke třídění vězňů. Je odeslán na Veveří, kde pracoval při bourání stavby, později v kotelně budovy gestapa, bývalé právnické fakulty. Stále doufal, že bude propuštěn a odejde do Francie. Zvlášť když se rozšířila zpráva, že má být celá řada vězňů propuštěna.

Ve středu 18. prosince 1940 je povolán, aby si zabalil věci, které chce odeslat domů. K podpisu dostal Schutzhaftbefehl, podepsaný Heydrichem. Byl informován o svém převozu do koncentračního tábora. Vlakem je převezen do Vídně, kde strávil Vánoce. V lednu 1941 je deportován do Salcburku a tam zacházení bylo jiné než ve Vídni. Vzpomíná na páchnoucí jídlo servírované na zem. Tam se dovídá, že jede do Dachau. Po strávené noci a dopoledni pokračuje dále do Mnichova.

 S dalšími 36 vězni je převezen nákladním autem do KT Dachau. Vybaví se mu vzpomínka na vězně Holého, kterého potkal ve věznici Ostravě. Měl za sebou pobyt v Dachau a vyprávěl jim, jaké podmínky tam panují. ,,A tak Holý nám říkal: Ježišmarja, snažte se jenom, abyste se nedostali do koncentračního tábora, to je strašné, co se tam děje“.

Je zařazen do skupiny se zostřeným režimem a těžké manuální práce v nelidských podmínkách. Posléze prošel několika dalšími lágry – Neuengamme, Saschsenhausen, Natzweiler a Lichterfelde, kde díky své pevné vůli a odvaze přežil kruté zacházení, hlad a nemoci. Osvobození a konec války ho zastihli opět v KT Dachau, kde se setkává se svým strýcem. Domů se dostává po téměř pěti letech věznění 24. 5. 1945.

 Br. Dušek po válce vystudoval medicínu, stává se uznávaným lékařem. Po roce 1989 se zasloužil o obnovení Sokolské župy moravskoslezské a oživení sokolského hnutí na Ostravsku, ale i v celé republice. Do roku 1997 vedl župu coby starosta. Byl také aktivním členem MěV ČSBS Ostrava i jeho předsedou a činovníkem v ČsOL Jednota Ostrava 1. Své zkušenosti z boje proti fašismu sdílel až do vysokého věku na besedách s mládeží a přednáškách pro veřejnost.

Za svoje vlastenecké postoje a hrdinství se mu dostalo řady ocenění a uznání. Mezi jinými dosáhl čestného občanství města Ostravy společně s dalším politickým vězněm br. Luďkem Eliášem.

Čest jeho památce!!!

Bratr Věroslav Dušek – sokol

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *