Výstava Mnichov- okupace- osvobození

V uplynulých dnech proběhla v Ostravě prezentace putovní výstavy Mnichov- okupace- osvobození, na jejíž realizaci se podíleli studenti SPŠS Zengrova Vítkovice ve spolupráci s OV ČSBS Ostrava. Na svinovacích panelech je připomenuto smutné období našich dějin. Od podepsání potupné mnichovské dohody, prvních transportů ostravských Židů, holocaustu, zřízení protektorátu Čechy a Morava, ale i život v něm. Závěr tvoří osvobození města Ostravy i s uvedením jmen těch, kteří se vryli do paměti občanů. Výstavu navštívilo přes deset tisíc příchozích, kteří uznale kvitovali úroveň vystavovaných panelů a exponátů.
U této příležitosti byl oceněn br. Luděk Eliáš. Této pocty se mu dostalo od královského města Slaný, které při výročí vzniku republiky nechalo vyrobit skleněnou plaketu svému rodákovi za jeho celoživotní postoj a přínos v kulturním i společenském životě. Součástí předání byly i fotografie rodičů br. Eliáše, kteří se konce války nedožili.
Při samotném aktu předání byli přítomni p. Burda, ředitel Výstaviště Ostrava, jeho zástupce p. Tyleček a členové OV ČSBS gen. Mikuláše Končického v Ostravě.
Br. Eliáš se neubránil dojetí a přítomným poděkoval.
Velice si vážíme práce br. Luďka Eliáše, který, i přes svůj vysoký věk, nadšeně besedoval se studenty středních škol, jež ho poslouchali s velkým respektem a obdivem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *