Padli ,abychom mohli žít

Druhá světová válka je vnímána jako nejhrůznější válečný konflikt, a to zejména vzhledem kvývoji vojenské techniky a způsobu vedení války. Právě ten zvelké části smazal rozdíl mezi vojákem a civilistou, mezi zákopem a obyčejnou městskou ulicí. Dalším, ne však posledním, ale o to závažným důvodem je připomenout si vítězství nad největším přízrakem světových dějin –nacizmem. Ten se podepsal pod mimořádně zákeřné a rozsáhlé vyvražďování civilního obyvatelstva podle absurdních rasových kritérií.U příležitosti 74. výročí ukončení 2.světové války se uskutečnila vzpomínková pouť po stopách Ostravsko-opavské operace vMoravskoslezském kraji. Program seznamoval poutníky nejen sOstravou, ale hlavně zprůběhem bojůo jednu znejdůležitějších průmyslových základen nacistického Německa-Ostravska.Provedení Ostravsko –opavské operace bylo svěřeno 4. ukrajinskému frontu včele sarmádním generálem I.I.Petrovem, který byl nahrazen vbřeznu armádním generálem A.I. Jeremenkem. Operace se zúčastnili také příslušníci 1.Československého armádního sboru, hlavně tankisté a letci. Směrem kMoravské Ostravě mířila vojska 4.ukrajinského frontu zHorního Slezska již od února 1945.Jednotky byly vtéto době natolik vyčerpány a oslabeny po bojích vzápadních Karpatech, že nemohly ihned přikročit kdalšímu útoku. Nejdříve musely doplnit své stavy, bojové prostředky a materiál a připravit novou útočnou operaci. Sovětskévelení upřednostnilo obkličovací manévr, vedený stokilometrovým obloukem kolem Ostravy od severozápadu a západu. Byl zvolen hluboký úder, ve vedených křídlech vnitřními křídly 38.armádya 1.Gardové armády mezi Těšínem a Ostravou ve směru na Olomouc, zatímco Ostrava měly být obchvácena zjihu a jihozápadu. Operace probíhala od 10.března do 5.května a členila se do tří období. První proběhlo ve dvou týdnech a boje se odehrávaly na vzdálených přístupech kOstravě. Ve druhém období boje pokračovaly na vzdálených přístupech jinde a třetí etapa na 15.Duben až 5.květen a zaznamenala dobytí Ostravy.Obzvláště těžké boje probíhaly vOpavě, kterou německá armáda prohlásila za pevnost. Po jejím dobytí bylo město zvelké části zničeno. Další urputné boje svedly sovětské a československé jednotky o Kobeřice a Bolatice, kde byly soustředěny německé jednotky, podporované tanky a silnou dělostřeleckou a minometnou palbou. Přestože Bolatice ze 16.na 17.dubnabyly dobyty a německé jednotky donuceny kústupu a již následujícího dne byl zahájen postup na Hlučín. Vnocina18.Duben byl za pomocí československých tankistů dobyt Zábřeh a časně ráno pronikli tankisté do Kravař. Sovětské jednotky se zaměřily na překročení řeky Opavy, podél níž byl odpor nepřítele nejhouževnatější. Po zdolání vodního toku byly zahájeny boje o osadu Štítina, jichžse účastnili také Čechoslováci. Datum zahájení poslední fáze ostravské operace bylo stanoveno na 25., ale zdůvodu špatného počasí odloženo na 26.duben.Ze severu a severozápadu útočila na Ostravu 1.gardová armáda, která dobyla město Hlučína na večer téhož dne již sváděla těžké boje o město a nádraží Bohumín. Dne 29. dubna se přiblížila vojska 38. armády a 1.gardové armády na dohled Ostravy. Ustupující německá vojska ještě během tohoto dne a následujícího dne dopoledne zničila všechny mosty přes Odru. Vdůsledku toho mohla vdobývání Ostravy pokračovat pouze pěchota podporována dělostřelectvem. Rozhodující boj o město Ostravu vypukl vdopoledních hodinách 30.dubna 1945. Hlavní síly 38.Armády překročily řeku Odru jižně od Svinova a zahájily poslední útok, do kterého se ve významné míře zapojila také 1. Československá samostatná tanková brigáda. Německé velení očekávala hlavní nápor sovětských vojsk od západu, kde také nechávalo vybudovat nejsilnější obranu.Českoslovenští a sovětští tankisté dorazili do středu města kolem 17.hodiny odpoledne. Moravská Ostrava byla ohrožována ostřelováním ze Slezsko opavského návrší. Němci zničili všechny mosty kromě Říšského mostu. Ve středu města operoval 101. Střelecký sbor, který likvidoval poslední zbytky odporu. Vrámci sovětské 8 .letecké armády působila také 1.Českoslovenká smíšená letecká divize. Při osvobozování Ostravy letectvo úspěšně podporovalo pozemní síly. Během bojů vpředměstských obcích a čtvrtích dnešní Ostravy padlo 1142 sovětských vojáků, 3 příslušníci 1.českoslovenké samostatné tankové brigády a 388 civilistů. Na německé straně padlo přes 1300 vojáků a civilistů. Kromě lidských obětí utrpělo město během války, a především za osvobozovacích akcí, i velké hospodářské škody. Komunikace byly rozrušeny a ve městě existoval pouze jeden most, spojující Slezskou a Moravskou Ostravu. Vobvodu bylo válečnými událostmi poškozeno 3198 domů 241 úplně zničeno. Obyvatelstvo trpělo nedostatkem ubytovacích prostor a základních potravin.Prvním zastavením byla obec Čavisov, o níž se poprvé objevila zmínka vroce 1377. Položením květin u Památníku osvobození obce Rudou armádou a vkulturním domě nás přijala starostka obce Ing. Jana Dedková, která připomněla rozsáhlé zničení obce za Ostravsko opavské operace. V roce 1946 uzavřel Čavisovkmotrovskou smlouvu svýchodočeskou Chrudimí, která pomohla obci materiálně i morálně.Druhým zastavením byla obec Dolní Lhota, kde nás tradičně vítá starosta Mgr.Bc. Vladimír Sobas. Obec leží přibližně mezi městy Ostrava a Opava, nad levým břehem středního toku potoka Porubky. Po dobu okupace byla obec součástí Sudet.Při osvobozovacích bojích padlo na pětset vojáků, mezi nimi devět příslušníků 1. Československé samostatné tankové brigády a sedmnáct občanů obce. Padlým tankistům byl vystavěn památník na místním hřbitově, kde byl proveden pietní akt položením kytic.Kulturní program pokračoval ve společenském sále obecního úřadu, kde vystoupil dětský soubor Čtyřlístek, který si připravil pásmo písní pod vedení paní učitelky místní školy. Starosta připravil malé občerstvení jejich kouzelné domácí koláče, které každoročně připravuje se svými lidmi. Za jeho snahu o udržování odkazu našich předků mu bylo poděkováno tajemníkem br.Jiřím Filipem a vedoucím projektu péče o válečné veterány br. Viktorem Šinkovcem. Třetím zastavenímbyla obec Štítina, kterou poznamenaly lité boje na Opavsku na jaře 1945. Při velké tankové bitvě na konci dubna Štítinu osvobodila sovětská a československá armáda. U domu armádního generála in memoriam Heliodira Píky jsme položili květiny a se starostou obce Pavlem Ulrychem vzpomenuli jeho mimořádné zásluhy vboji za osvobození vlasti během II. Světové války. Na levé straně hřbitova stojí pomník kameníkaRomana Vávry, vytvořený po roce 1945, jenž připomíná průzkumníka Ivana Kubince, umučeného nacistickými vojáky, kdy byl přibit na vrata Zikova statku. Opět položení květin. Kouzelným osvěžením bylo vystoupení sboru dětí Beátka u hřbitova, letos doplněné o pásmo oblíbených písní zúspěšných filmů.Čtvrtým zastavením byla obec Hrabyně. Národní památník II. světové války vHrabyni byl vybudován na místě nejtěžších bojů Ostravsko opavské operace vzávěru války. Zúčastnil i se jich i 1. Československý armádní sbor. Původně byl místem piety, nikoliv muzejním objektem. Vedoucí památníku Mgr. KamilaPoláková nás seznámila sprůběhem bojů, také sjednotlivými expozicemi, které poskytují základní informace o období II. světové války, umocněné autentickými předměty o emocionální prožitek. Vpamětní síni se skleněným sarkofágem sprstí bojišť II. světové války,koncentráčních táborů a dalších míst utrpení jsme vzpomněli těch, kteří padli : vojáků Rudé armády, příslušníků 1. československého armádního sboru, civilního obyvatelstva.Pátým zastavením byl tank 051 ve Slezské Ostravě, kde proběhl pietní akt, kterýpřipravilo KVV Ostrava .Poslední zastavení proběhlo u mostu Miloše Sýkory, kde byly položeny květiny a zároveň byla pořízena společná fotografie účastníku poutě.Poděkování si zaslouží také čestná stráži vojáci vdobových uniformách, kteří důstojně vzpomenuli odvahu našich vojáků.Syn Jaroslav Gregor uctil památku svého otce padlého tankisty Josefa Gregora, který vposledních dnech války byl odstřelen německým odstřelovačem ,pamětní deska byla slavnostně odhalena vroce 1965 u příležitosti 20. výročí osvobození Ostravy. Syn Jaroslav zde přijíždí každoročně,aby uctil památku zemřelého otce.Třešničkou na dortíku byla vostravském kině Luna ,kdejsme měli čest být přítomni slavnostní premiéře dokumentárního filmu Jaroslava Korytáře „Bitva o Ostravu 1945“ za účastí zástupcehejtmana MSK, primátora města Ostravy Tomáše Macury, plk. Jaroslava Hrabce ředitele KVV Ostrava ,Jaroslava Korytářeautora a producenta a stovky návštěvníků jsme shlédli skvělý film, který neotřelým pravdivým způsobem ukázal nejtěžší boje vregionu, doplněné o detaily vrozlišení zbraní, ale i výčtu velitelů Rudé armády, zdůraznění účastí 1. Československé samostatné tankové brigády, vedené plk. Vladimírem Jankem.30.dubna v10 hodin dopoledne , Komenské sady, Ostrava-Památník II. světové války byl důstojnou tečkou našeho putování. Nejprve vyznamenání vojáků a legionářů, poté slova velvyslance Ruské federace vPraze, hejtmanství , primátora města, nekonečná řada věnců a kytic kpomníku Rudoarmějce od sochaře Konráda Babraje.Lidé, kteří bojovali za osvobození Československa od fašismu, si zaslouží náš obdiv úctu. Jejich činy nesmějí být nikdy zapomenuty. Čest jejich památce!Jména hrdinů musíme připomínat zejména mladé generaci, která vyrůstá vmírových podmínkách a neumí si představit, jaká neštěstí přináší válka.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *