IX. Zimní legiomarš

Motto:

“ Nejkrásnější bránit v čele armády svou vlast.

Se zbraní v ruce přivtělit republice, nač měla právo.“

                                  Armádní generál Josef Šnejdárek

V sobotu 22. ledna 2022 se konal již IX. ročník  Zimního legiomarše, který se pořádá v místech bojů 35. pěšího pluku italských legií u města Bystřice nad Olší na hoře Polední, kde se nachází památník, věnovaný vrchnímu veliteli československých vojsk na Těšínsku – armádnímu generálu Josefu Šnejdárkovi. Poprvé se akce uskutečnila v roce 2013.

Ihned po vzniku naší republiky se rozhořel mezi Československem a Polskem  spor o území Těšínského Slezska. Těšínské knížectví bylo ve svazku s Českými zeměmi již od roku 1327, kdy jej poprvé připojil český král Jan Lucemburský.

V roce 1918  na Těšínsku vznikla Rada polského státu. Polsko bylo uznáno státem na začátku roku 1919. Rada argumentovala výsledky sčítání lidu z dob Rakouska-Uherska, kde byli všichni  obyvatelé mluvicí slezskými nářečími automaticky označováni za Poláky. Na její popud bylo území obsazeno polskými vojsky a  2. listopadu 1918 prozatímně rozděleno na dvě části.

Vzhledem k absenci armády, musela  mladá Československá republika toto nevýhodné rozdělení prozatímně přijmout a vlastní území nechat pod cizí správou. Konečné rozhodnutí  mělo být ponecháno na mezinárodní komisi.

V lednu 1919 vyvrcholily polské snahy pokusem zavést na Těšínském Slezsku odvody do polské armády a vyhlášení voleb do polského Sejmu, plánovaných na 25. leden 1919, které byly  v rozporu s úmluvami. Z tohoto důvodu vydalo Ministerstvo  obrany ČSR rozkaz k vojenskému obsazení Těšínska. Velitelem operace byl pověřen pplk. Josef Šnejdárek.

Akce byla zahájena 23. ledna 1919  útokem od Ostravy kolem košické dráhy na  Bohumín a  Karvinou.  27. Ledna 1919  bylo obsazeno hlavní 

knížecí město – Těšín a polské jednotky ustoupily za Vislu. Nejtvrdší boje s polskou armádou sváděla střední skupina československého vojska u  Kisielowa před Skoczowem. Poláci byli zatlačeni útočícími Čechoslováky ke Skoczowu, kde svůj ústup zastavili. Celá operace byla ukončena  31. ledna 1919.  O dalším osudu Těšínska měla rozhodnout

až plebiscitní komise.

V  roce 2015 byly  pod Mohylou české státnosti vloženy  prstě z míst bojů československých legií v zahraničí. 

Letošnímu pietnímu aktu  bylo přítomno cca  100 vlastenců ze všech koutu naší republiky. Projev k tomuto výročí měl br. Adamus z Klubu vojenské historie Ostrava. I přes mrazivé počasí se akce vydařila a již nyní se těšíme na další ročník tradičního setkání na hoře Polední.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *