Spor o Těšínsko

přednáška PhDr. Tomáše Ruska a Mgr. Daniela Korbela
Československo-polský konflikt o Těšínsko pohledem historiků z obou stran současné hranice – PhDr. Tomáše Ruska (ČsOL Ostrava I) a Mgr. Daniela Korbela. V diskuzi nastíní složitou národnostní situaci na Těšínsku před 1. světovou válkou, kulturní a politický zápas jednotlivých etnik, okolnosti lednových bojů roku 1919 a rozdělení regionu mezi Československo a Polsko. Na konkrétních osudech nastíní také následky, které plynou z rozdělení na vzájemné soužití Čechů a Poláků v pohraničí a vztahy obou zemí ve 20. století.
převzato: z webu Muzea Těšínska