Pietní akty k 78. výročí Ostravsko-opavské operace

  1. 4. 2023 tradiční objíždění po pamětních místech Ostravsko-opavské operace – stručný popis akce místo pozvánky:

Odjezd autobusu: 8,15 hod. z parkoviště u Domu kultury města Ostravy, začínáme pietou na hřbitově rudoarmějců v Hlučíně, následuje pietní akt v

Bolaticích u památníku čs. tankistů, kde se setkáme s autobusem, vypraveným z ČsOL Praha. Společně pak budeme pokračovat do Štítiny, kde si

připomeneme památku Ivana Kubince a gen. Heliodora Píky, dále se přesuneme do Dolní Lhoty k památníku čs. tankistů na místní hřbitov a pak

do Čavisova. Na zpáteční cestě navštívíme památník ve Svinově a hrobová místa M. Končického a R. Pešky ve Vítkovicích. V Bolaticích, Štítině a

Dolní Lhotě bude připraveno tradiční krátké kulturní vystoupení dětí ZŠ a MŠ. V autobuse s námi pojede i Jaroslav Gregor. Ukončení akce se

předpokládá mezi 15. – 16. hod.

Protože na naši činnost jsme neobdrželi žádné dotace ani jiné příspěvky či dary, bude v autobuse vybírán poplatek na úhradu přepravy 300,- Kč

pro členy ČSBS, 350,- Kč pro ostatní. Záiemci, potvrďte, prosím svou účast nejpozději do 15. 4. 2023.