Komponovaný večer k 80.výročí první deportace Židů v Evropě.

Komponovaný večer k 80. výročí první deportace Židů v Evropě. Kamil Rodan, historik Slezského zemského muzea, přiblíží, jak tato unikátní deportace z Ostravy do Niska nad Sanem organizovaná A. Eichmannem zasáhla
osud Leo Rotha, jeho rodinu a životy dalších Ostravanů.
Akce se koná v rámci Polské dny v Ostravě.