Den válečných veteránu 11.11.2019- Komenského sady

Vážené sestry, bratři ,vlastenci,

v pondělí 11.11.2019 si připomeneme Den válečných veteránu, které již tradičně připravilo Krajské vojenské velitelství v Komenského sadě u Památníku osvobození Československa Rudou armádou v 11 hodin.

Program:

do 10:50 příchod účastníků vzpomínkové akce
11:00-11:10 vyhlášení rozkazu ministra obrany ke Dni válečných veteránů
11:10-11:30 kladená kytic a věnců
11:30-11:45 projevy představitelů státní správy a samosprávy
11:45-12:00 předání ocenění

Těšíme se na setkání s Vámi.