7.ročník Zimního legiomarše

V RÁMCI 101. VÝROČÍ SEDMIDENNÍ VÁLKY O TĚŠÍNSKO SE USKUTEČNÍ VE DNECH 17 – 18. LEDNA 2020,
NA HOŘE POLEDNÍ U BYSTŘICE NAD OLŠÍ VII. LEGIOMARŠ K UCTĚNÍ PAMÁTKY HRDINŮ PADLÝCH V SEDMIDENNÍ VÁLCE O TĚŠÍNSKO

MOTTO: „Nejkrásnější: bránit v čele armády svou vlast.
Se zbraní v ruce přivtělit republice, nač měla právo.“

Armádní generál Josef Šnejdárek – 1938

Program:
1.) Zimní táboření na vrcholu Polední
Sraz v pátek 17. ledna 2020 v odpoledních a večerních hodinách na hoře Polední u pomníku (cesta bude vyznačena v terénu šipkami).
2.) V sobotu 18. ledna 2020 pochod z Návsí na horu Polední.
9:00 – odchod od nádraží v Jablunkově – Návsí, přes Filipku na Polední (cca 10 km).
Pro účastníky, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastnit hlavního pochodu, je nachystána alternativní trasa od nádraží v Bystřici nad Olší
.
Sraz v 10:00 před nádražím v Bystřici.
3.) V sobotu 18. ledna 2020 ve 13 hod pietní akt na hoře Polední za padlé v Sedmidenní válce.
Akce bude završena položením věnců k pomníku Armádního generála Josefa Šnejdárka.
Účastníci v dobových oděvech a uniformách vítáni.

Pořadatelé: Klub vojenské historie I.prapor Ostrava, Československá obec legionářská – jednota Ostrava 2, Matice slezská, Česká a Slovenská obec dělostřelecká, Klub vojenské historie Chotěbuz.

Kontakt na pořadatele:
kvh1prapor@seznam.cz