79.výročí Obsazení Ostravy

… Praha mlčela ,ani českoslovenští četníci v ulicích Ostravy nedokázali vysvětlit co dělají ve městě německá vojska. Věděli jsme, že u hranic se hromadila německá vojska, ale nepřipouštěli jsme si, že pojedou k nám. Důstojnici v čele kolony neustále kontrolují čas na zápěstí. Měli velké letecké hodinky a s německou důkladností postupovali  podle přesného časového plánu. Kolona jela pomalu, a tak  do centra města. Jen ostravští němečtí ordneři už věděli, že Wehrmacht tady zůstane. V Ostravě  bylo sychravé počasí drobně mrholilo.

Dne 14. března 1939 po 17. hodině vyrazili  k Moravské Ostravě ze čtyř směru německé ozbrojené síly. Motorizované i pěší vojsko překročilo hranici u Koblova a přes Slezskou Ostravu rychle postupovalo ke kasárnám na  Hranečníku, kde odzbrojilo dezorientovanou čs. posádku. Druhý proud směřoval od Petřkovic do Přívozu, třetí proud směřoval ze Svinova do Mariánských Hor a Vítkovic. Čtvrtý směr postupu vedl  od Polanky do Zábřehu a Vítkovic.

Přední formaci okupační armády tvořila elitní jednotka Leibstandarte SS Adolf Hitler. V té době byl neinformovaný prezident Emil Hácha na cestě do Berlína, kde jej teprve časně ráno  následujícího dne za užití psychického násilí donutili schválit vojenskou okupaci a zřízení Protektorátu Čechy a Morava…..

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *