Zájezd na SNP

Oslavy SNP v Banské Bystrici
V letošním roce si připomináme 70.výročí od vypuknutí SNP. MěV ČSBS Ostrava pořádá zájezd na pietní akt účastníci si budou moci prohlédnout Památník SNP v Banské Bystici.
Jste srdečně zváni.
Viz přiložená pozvánka.
Pozvánka na SNP