Výstava Československé légie 1914 – 1920

Ve dnech 6. 11. až 16. 11. bude v prostorách bývalé menzy Ostravské univerzity (budova DM Filozofické fakulty, Reální 5) k vidění panelová výstava věnovaná československým legiím v letech 1914-1920.
Výstava diváka provede poutavým příběhem našich legií od jejich vzniku v roce 1914 v Rusku a Francii až po završení anabáze ruských legionářů v roce 1920. Celkem 53 panelů je věnováno nejenom historii nejznámějších trojice legií – ruské, francouzské a italské, ale i legionářům v srbské, americké a britské armádě. Dozvíte se také o působení politického odboje během Velké války a bojích o hranice nově vzniklé republiky na Těšínsku a Slovensku. Celá výstava, obsahující několik stovek fotografií, je doplněna o souhrn událostí válečných let 1914–1918.
Dne 6. 11. od 16:00 hod. můžete vyslechnout doprovodné přednášky Mgr. Ondřeje Koláře, Ph.D. na téma „Ostravsko jako přífrontová oblast 1914-1915“ a Mgr. Viktora Grossmanna „Fenomén zákopové války“.
Výstava i přednášky budou volně přístupné nejenom pro univerzitní studenty, ale také veřejnost.
Zdoj:Československá obec legionářská Praha