Pozvánka na pietní akt v Krásném Poli

Pozvánka

Rada městského obvodu Krásné Pole si Vás dovoluje pozvat k účasti na pietním aktu
u příležitosti 69. výročí osvobození Krásného Pole a ukončení druhé světové války.

Slavnostní akt, spojený s položením kytice u pomníku padlým z II. světové války
a odhalením pamětní desky partnerskému městu Zlín za pomoc při poválečné obnově Krásného Pole v rámci akce Budujeme Slezsko, se uskuteční

v pondělí 28. dubna 2014 v 17,00 u pomníku na místním hřbitově.