Pozvánka do Hroznatína

U příležiotsti 120.výročí narození armadního generála Ludvíka Svobody,
MěV ČSBS Ostrava pořádá jednodenní zájezd do rodného domu a účast na pietním aktu.Bližší informace jsou v přiložené pozvánce.
Přihlášení je závazné.
POZVÁNKA HROZNATÍN