Pochod 2014

V Z P O M Í N K O V Ý P O C H O D J A V O R N Í K Y 2 0 1 4

Městský výbor Českého svazu bojovníků za svobodu Ostrava uskuteční k 70. výročí Slovenského národního povstání Vzpomínkový pochod JAVORNÍKY 2014 z Nového Hrozenkova hřebenem Javorníků k Památníku U Tabulí.

Pochod se koná na počest odchodu 22členné skupiny protektorátní policie z Moravské Ostravy na pomoc SNP. Byla to největší česká organizovaná skupina a její příchod na povstalecké území, jejich statečnost v bojích a smrt sedmi členů této skupiny vzbuzují obdiv i úctu.

Přechod z Nového Hrozenkova do Horné Marikové se uskutečnil v nočních hodinách 12. září 1944, uniformovaní policisté a civilní průvodci pokračovali přes Štiavnik k Váhu a po jeho překročení až na povstalecké území. V bojích zahynulo šest policistů a jeden průvodce.

Základními tezemi Vzpomínkového pochodu JAVORNÍKY 2014 jsou:
– uctít účast uniformovaných protektorátních policistů ve SNP,
– poděkovat občanům Horné Marikové a Štiavniku za pomoc,
– připomínat česko-slovenskou vzájemnost a společné dějiny,
– posilovat současnou i budoucí spolupráci Čechů a Slováků.

Vzpomínkový pochod se uskuteční ve dnech 12.-13.-14. září 2014. Bude zahájený pietním aktem v Novém Hrozenkově. V Horné Marikové a ve Štiavniku se budou konat setkání s občany a pochod bude ukončen u Památníku U Tabulí v Makovském průsmyku. Budou vzpomenuti i příslušníci 1.PBJŽ.

Zájemci o účast ve vzpomínkovém pochodu se mohou přihlásit na mail adresu javorniky2014@seznam.cz nebo na adresu MěV ČSBS, Nám. Sv. Čecha 2, O.-Přívoz, 702 0010. Propozice pochodu budou vydány v červnu 2014.

Vzpomínkový pochod se uskuteční ve spolupráci s Policií ČR MSK a ZLK, s Policajnými zbory Slovenské republiky v Trenčíně a v Žilině a v součinnosti s obecními úřady Nového Hrozenkova, Horné Marikové a Štiavniku.

Za MěV ČSBS: Jiří Francírek, Jaromíra Michálková
Text připravil br.Sýkora Karel