Nesmrtelný pluk

DL_pozvanka2018_nesmrtelny_plukmapka pochodu Nesmrtelného pluku 001

Vážení přátelé.
Zveme Vás opět po roce na pochod Nesmrtelného pluku v Ostravě, který organizujeme společně s Ostravským ruským domem, Česko-ruskou společností, Klubem Českého pohraničí, ČSBS, Čsl. obcí legionářskou, levicovými kluby žen, Kluby vojenské historie a s dalšími spolky i našimi příznivci. Pozvěte i další své členy a příznivce, na které máte kontakt.
Sejdeme se ve středu, dne 9. května, před 16 hodinou na Masarykově náměstí, kde se postupně seřadíme s fotkami našich osvoboditelů a půjdeme trasou, která je znázorněná v příložené mapce do Komenského sadů, kde pochod položením květin k Památníku osvoboditelů a Československou a Svovětskou hymnami ukončíme.
Pokud máte z loňského roku fotografie osvoboditelů, vezměte si je s sebou.

Za organizátory,
Karel Šesták, Tamara Galynina a Jan Gara