Křest DVD

Vázěné sestry a bratří,
Měv ČSBS Ostrava Vás všechny srdečně zve na křest DVD o lidech, kteří přežili holocaust. Tento materiál bude používán pro výuku dějin na školách. Křest proběhne v prostorách Fiducie na Mlýnské ulici v Ostravě
dne 14.října 2014 v 17 hodin.