Hroznatín

Vážené sestry, bratři, vlastenci a spoluobčané,
dovolujeme si Vás pozvat do rodiště arm.gen.Ludvíka Svobody. Více informací v přiložené pozvánce.
Jste všichni srdečně zváni.
POZVÁNKA HROZNATÍN 2017