74.výročí SNP – Banská Bystrica

Vážené sestry, bratři, přátelé  a vlastenci,

OV ČSBS Ostrava pořádá exkurzi na 74.výročí SNP ,bližší informace jsou v přiložené pozvánce. Jste srdečně zváni.

Pozvánka na SNP