Sázení líp republiky

  Lípy repub­li­ky nebo též lípy svo­bo­dy, jsou dře­vi­ny, kte­ré byly vysa­ze­ny na počest vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky, ale i samo­stat­né Čes­ké repub­li­ky. Obec­ně jsou nazý­vá­ny stro­my repub­li­ky. Záro­veň to jsou stro­my, kte­ré při­po­mí­na­jí naši národ­ní svo­bo­du či demo­kra­cii. Nej­ví­ce výsa­deb pro­běh­lo v říj­nu 1919 k prv­ní­mu výro­čí vzni­ku repub­li­ky, k 10. výro­čí ČSR v roce 1928 a rov­něž k 50. výro­čí ČSR […]

Zasazení Lípy republiky v Jablunkově

V neděli 28.října 2018 odpoledne členové ZO ČSBS Jablunkov a zastupitelé obce zasadili ke 100.výročí vzniku republiky zasadili lípu. Projev přednesl starosta obce.Po zasazení stromu pokračoval doprovodný program jejích součástí byla přehlídka mody první republiky, kterou jsme si připomněli dobu našich babiček a dědečků. Celou atmosféru  přiblíží fotografie.

Pietní akt ke 100.výročí vzniku Československa

Dne 28. října 2018 v Ostravě na Masarykově náměstí u busty T.G. Masaryka se uskutečnil pietní akt u příležitosti 100. výročí dne vzniku samostatného československého státu. Svátek vzniku republiky si připomněli významní představitelé státní správy a samosprávy, zástupci diplomatických sborů, příslušníků armády a veřejnosti. Vrcholem vzpomínkové akce bylo předání prsti hlíny z bojiště od Zborova Obci sokolské […]

Ostrava si připomněla 100.výročí vzniku Republiky

V sobotu 27. října se Prokešovo náměstí zaplnilo vojenskou historickou technikou, vojáky a četníky v dobových uniformách a také na koních. Byly předvedeny historické automobily, hasičská technika. Prezentovaly se společenské spolky, sportovní kluby a pochodové kapely. Opět v dobových uniformách. Prokešovo náměstí těsně sousedí s Novou radnicí. Ta byla postavena v roce 1930. O její […]

Malá připomínka velikého činu

   V tomto roce si připomínáme 74. výročí Slovenského národního povstání. Výročí mimořádné vojenskostrategické, politické a lidské události. K těm, kteří se k oslavám připojují patří i OV ČSBS gen.Mikuláše Končického  Ostrava. Již po čtvrté jsme zorganizovali vzpomínkový turistický pochod po hřebenu hraničních Javorníků uctili mimořádný počin uniformovaných protektorátních policistů, kteří se rozhodli odejít bojovat na Slovensko […]